Reggio Emilia

Rys historyczny

Nasze leśne przedszkole inspiruje się założeniami filozofii Reggio Emilia, czyli podejściem do edukacji wczesnoszkolnej powstałym po II wojnie światowej we włoskim miasteczku Reggio Emilia.

Inicjatorem pierwszej szkoły był Loris Malaguzzi –  nauczyciel, filozof i poeta, który uważał, że dziecko naturalnie posiada sto sposobów komunikacji – sto języków dziecka.

Filozofia ta korzysta z dorobku metody Marii Montessoro, badań Piageta i Vygotskiego (guru w dziennie rozwoju dzieci) i nie tylko. Reggio idzie dalej, jest swoistym laboratorium pracy z dzieckiem, które cały czas dostosowuje się do kontekstu współczesności. Bazuje na najnowszych odkryciach nauki o rozwoju mózgu dziecka, potrzebach ekonomii XXI wieku, ale też zasadach funkcjonowania demokratycznych zespołów.

Dziecko

Filozofia Reggio jest głęboko osadzona w konstruktywizmie, który w kontekście wczesnodziecięcej edukacji polega na traktowaniu dziecka jako kreatora, który poprzez swoje liczne działania oraz próby urzeczywistniania swoich pomysłów uczy się oraz tworzy swoją własną rzeczywistość. W ten proces wpisane jest popełnianie błędów, które może nieść za sobą doświadczanie trudnych emocji, takich jak złość, poczucie bezsilności czy frustracja.

 

Pedagodzy są obecni przy dziecku, po to by wesprzeć je w tych trudnych dla niego momentach, pokazać, że akceptujemy pojawianie się tego rodzaju emocji i okazać mu zrozumienie, tak aby nie zniechęcało się do podejmowania dalszych prób poznawania świata.

 

 

 

Rodzic

W Reggio istotne jest, aby wzajemne oddziaływanie na siebie dziecka, rodzica i nauczyciela było pozytywne. Czas, który dziecko spędza w naszym przedszkolu ma być okazją do uczestnictwa w możliwie najbardziej pełnym i satysfakcjonującym procesie uczenia się.

Nauczanie w duchu Reggio można przedstawić w postaci trójkąta, w którego środek wpisane jest dziecko, a każdy róg trójkąta reprezentuje wsparcie kolejno: Pedagoga, Rodzica i środowiska. Są to trzy rodzaje wsparcia niezbędne w procesie nauczania. Poznanie perspektywy zarówno dziecka, pedagogów jak i rodziców jest bardzo cenne, ponieważ umożliwia dopasowanie optymalnych rozwiązań do wszelkich zaistniałych sytuacji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi odczuciami, przemyśleniami i pomysłami. Dzięki temu możemy podążać za dzieckiem i dostosowywać działania do jego potrzeb, a także rozwijać umiejętność dbania o siebie i innych.

Środowisko

Dziecko uczy się przez trwały i głęboki związek ze światem wokół niego. Dlatego obok rodziców i nauczycieli, otoczenie (środowisko) uważane jest za „trzeciego nauczyciela”.

 

Przestrzeń musi być inspirująca i pozwalać na rozwijanie różnych zainteresowań. Centralnym punktem naszej jurty jest atelier, w którym znajdują się przeróżne materiały do realizacji projektów – do rysowania, budowania, projektowania itd.

 

Przemyślane, zaplanowane wnętrze i sposób wykorzystania materiałów edukacyjnych (tzw. loose parts) rozbudzają dziecięcą wyobraźnię, rozwijają samodzielność, zaangażowanie dziecka w proces uczenia się oraz sprzyjają budowaniu relacji. Otoczenie i zgromadzone materiały prowokują dzieci do myślenia, odkrywania i działania.

0 minut
od centrum Rzeszowa
0 arów
przestrzeni dla dzieci
0 dzieci
w grupie (max)
0 dni
na świerzym powietrzu
Follow Us